Wat doen wij?

U heeft een leerling op school die een cluster 3 zml indictie heeft, dit geeft u recht op ambulante begeleiding.
 
Wat betekent dit voor u?
 
Als school bent u vrij om aan te geven waar u de begeleiding op in wil zetten. Samen met de Adviseur van AB dienst de Ark kunt u overleggen waar uw wensen liggen. 
Hieronder staan voorbeelden van de mogelijkheden die AB dienst De Ark u te bieden heeft:
De volgende begeleidings activiteiten worden door alle adviseurs uitgevoerd:
 • Observaties en Handelingsadvies over leerlingen met (licht) verstandelijke beperking/ autisme
 • Advies en gesprekspartner bij overlegmomenten met alle betrokkenen.
 • Hulp/advies bij  jaarplannen/individuele leerlijnen (n.a.v. de kerndoelen ZML).
 • Hulp/advies bij handelingsplannen (n.a.v. de kerndoelen ZML).
 • Hulp/advies bij het aanpassen/ aanschaffen van lesmateriaal.
 • Hulp/advies klassenmanagement m.b.t. de rugzakleerling.
 • Contacten externen onderhouden(ouders, Banjaard, MEE, KDC, KDV, Peuterspeelzaal, ASVZ, BJZ etc.).
 • OntwikkelingsVolgModel bijhouden.
 • Hulp/advies bij de overgang van de leerling van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.
 • Hulp/advies  bij (her)indicatie.

Daarnaast kan er ook een keuze gemaakt worden uit de volgende activiteiten, hiervoor heeft AB dienst De Ark specialisten in huis:

 • Individuele coaching van leerkracht/ begeleider (gesprekken/co-teaching).
 • Leerling coaching .
 • Voorlichting geven .
 • Gerichte observaties en advisering n.a.v. een hulpvraag.
 • School Video Interactie Begeleiding.
 • Totale Communicatie.
Workshop:Dit schooljaar organiseert AB dienst de Ark samen met CED groep Rotterdam een cursus: Een ZML leerling in de klas.( Klik op de link voor inschrijving en extra informatie)
 

Waar gaat de cursus over? 

Deze middag gaan we in op het onderwijs aan een zeer moeilijk lerenden binnen het reguliere (basis)onderwijs. U kunt de volgende onderwerpen verwachten:

 • korte beschrijving van de kenmerken van zeer moeilijk lerenden;
 • vertalen van aandachtspunten naar onderwijsbehoeften: wat hebben deze leerlingen nodig in de klas?
 • leerstofaanbod voor taal en rekenen;
 • omgang met zeer moeilijk lerende leerlingen: motiveren, belonen, positie in de klas en de omgang met leeftijdgenootjes.
 
Preventieve Ambulante Begeleiding (PAB)
Als school kunt u contact met ons opnemen als er voor een leerling een cluster 3 zml aangevraagd gaat worden. De adviseur kan u helpen bij deze aanvraag en samen met u inventariseren waar u de ambulante begeleiding op in wil gaan zetten.